Top
 

MediYoga för företag

Förebygg stressrelaterad sjukdom och rehabilitering

MediYoga för företag

Har ditt företag anställda som upplever mycket stress eller inte mår så bra och som kanske vill yoga enskilt eller i sluten grupp med fokus på att förebygga stressrelaterad sjukdom eller för rehabilitering på vägen tillbaks till arbetet?

Vi sätter samman sessioner utifrån individens eller gruppens speciella behov.
Rörelserna är mjuka och inte krävande, mycket fokus på andningsteknik och meditation.

Exempel där Mediyoga och mindfulness har påvisat goda effekter är bland annat stress och utbrändhet, ryggbesvär och sömnproblem.

Vi träffas en gång  i veckan under 8-10 veckor med uppföljning efter ett par månader. Däremellan yogar deltagarna hemma enligt ett upplagt program och ljudfiler.

Kontakta oss för att diskutera upplägg och pris

Kontakta Oss